Skip to content

Aktiviteter i Hönö Klåva, Göteborgs Skärgård

Kastor Boat Trips

Klippor, sälar och seafood i Göteborgs skärgård

Fiskemuséet

På muséet kan du se hur båtarna såg ut, var de byggdes och hur fisket bedrevs med olika redskap.